top of page
  • Foto van schrijverJürgen

Eaton introduceert nieuwe installatieautomaat met vlamboogdetectie

Bijgewerkt op: 24 jan. 2023

Wist u dat circa 42 procent (*) van alle woningbranden ontstaan in de elektrische installatie? Eaton’s AFDD+ met vlamboogdetectie beschermt personen, gebouwen en apparaten tegen brand door vlambogen.


Deze nieuwe component van Eaton detecteert hoge-frequentiepatronen in stroomkringen die duiden op de aanwezigheid van een vlamboog. Er wordt dan automatisch afgeschakeld, waarmee het risico wordt weggenomen.


Losse contacten

Vlambogen ontstaan meestal door schade aan bekabeling of losse contacten. Deze schade kan bijvoorbeeld zijn veroorzaakt door een kabel die bekneld is geraakt onder een deur of meubel, door mechanisch overbelaste stekkers of door losse of niet goed aangedraaide klemverbindingen. De vlambogen vormen een direct gevaar voor personen omdat ze de elektrische infrastructuur beschadigen en snel brand kunnen veroorzaken. Een veilige en snelle waarneming van een vlamboog is daarom van essentieel belang. Conventionele aardlekschakelaars en installatieautomaten kunnen vlambogen echter meestal niet detecteren.


Vlamboogdetectie: de mogelijke oorzaken van vlambogen.


Lage stroom vonkontlading

In elektrische circuits kan onderscheid worden gemaakt tussen seriële en parallelle vlambogen, soms ook aangeduid als lage stroom vonkontladingen. Een lage stroom vonkontlading is een elektrische vlamboog met een totale stroom die lager is dan de nominale stroom van de schakeling en/of de nominale stroom van het beveiligingscomponent. Aangezien de (hoogfrequente) vlamboogstroom niet significant hoger is dan de nominale stroom, en in veel voorkomende gevallen onder de tripdrempel van de installatieautomaat en aardlekschakelaar kan liggen, zullen deze beveiligingscomponenten niet (altijd) trippen.


Aardlekschakelaars

Zoals bekend, verkleinen aardlekschakelaars en installatieautomaten het risico op elektrische branden. Aardlekschakelaars en installatieautomaten verminderen het risico op brand als gevolg van seriële of parallelle vlambogen tussen actieve geleiders echter niet.


Seriële vlambogen

Seriële vlambogen zijn lage stroom vonkontladingen in een geleider die meestal onder de nominale afschakelstroom van de installatieautomaat blijven. Om deze reden zal de automaat niet afschakelen.


Functies en statusindicatie.


Parallelle vlambogen

Deze lage stroom vonkontladingen tussen fase- en nulgeleider blijven meestal onder de nominale afschakelstroom van de installatieautomaat. Ook in dit geval is er geen sprake van afschakeling. Lage stroom vonkontladingen tussen fase en aarde met een lekstroom zijn vaak groter dan 30mA. In dit geval zal de aardlekschakelaar wel afschakelen. Een vervorming van het stroomsignaal (sinus) ten tijde van de nuldoorgang is kenmerkend voor de aanwezigheid van een vonkontlading.


Snelle en accurate detectie van vlambogen

De AFDD+ van Eaton herkent het hoge frequentiepatroon van een vlamboog en zorgt ervoor dat vlambogen snel en accuraat worden gedetecteerd. De component is ontworpen om nauwkeurig het onderscheid te maken tussen een werkelijk vlamboogrisico en andere hoogfrequente signalen die zich vaak voordoen in bijvoorbeeld woonhuissituaties. Dit voorkomt onnodige afschakelingen.


IEC 62606 en NEN 1010:2015

De algemene eisen voor AFDD’s zijn in 2013 vastgelegd met de introductie van de IEC 62606-norm van de Internal Electrical Commission. Deze norm bepaalt dat AFDD’s moeten worden geactiveerd bij detectie van een vonkontlading van 100 joules of meer en dat de activering voor zeer hoge vlamboogspanningen binnen 120 milliseconden na detectie moet plaatsvinden. Sinds de publicatie van de NEN 1010:2015 zijn maatregelen tegen de effecten van vlambogen in eindgroepen ook als aanbeveling in de Nederlandse norm opgenomen.


Niet geheel vrijblijvend

Dit is vooral belangrijk voor verblijfsobjecten met slaapgelegenheid, op plaatsen met brandgevaar of waar brandbare materialen zijn gebruikt voor de constructie en plaatsen waar gevaar kan ontstaan voor onvervangbare goederen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat een aanbeveling in de norm niet geheel vrijblijvend is. Dit is uitgebreid vermeld in artikel 421.7 van de NEN 1010:2015.


Meerdere functies in een component

De nieuwe AFDD+ van Eaton beschikt naast de vlamboog-detectiefunctionaliteit, ook over de functies van een aardlekschakelaar en installatieautomaat. Hierdoor is de AFDD+ een betaalbare, robuuste en betrouwbare alles-in-één oplossing die aan alle normen voldoet en eenvoudig te installeren is. Deze beveiligingscomponent is bij uitstek interessant voor de woningbouw en voor gebouwen met gedeelde bewoning zoals verzorgingshuizen en opvangcentra, waar de gevolgen van een vlamboog rampzalig kunnen zijn. De nieuwe AFDD+ van Eaton is leverbaar via de elektrotechnische groothandel.


Productoverzicht van de beveiligingen van Eaton.


(*) Bron: CBS, Brandweerstatistiek 2013

342 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page